Catechese

Catechese kinderen

Eerste communie

De catechese voor kinderen ter voorbereiding op Doop, Eerste Communie en Vormsel.

De catechese wordt gegeven op zondagmorgen vóór aanvang van de Hoogmis (11.15 uur). Jaarlijks in de maand mei na afloop van de voorbereidingsperiode vindt de eerste communie plaats voor de kinderen.

Op 14 mei 2017 wordt de eerste communieviering gehouden voor de Nederlandstalige kinderen.

Op 21 mei 2017 wordt de eerste communieviering gehouden voor de Engelstalige en anderstalige kinderen.

Contactpersoon is mw. Gracia Glas, 06-24153144.

Doopsel & Vormsel

Kinderen en jongvolwassenen en volwassenen kunnen het gehele jaar gedoopt worden. Dit vindt meestal plaats op een zaterdag of zondagmiddag.

Het ontvangen van het sacrament van het Vormsel voor jongvolwassenen en volwassenen is eveneens het gehele jaar mogelijk.

De eerst volgende viering van het Vormsel wordt gehouden op 28 mei 2017.

Uw contactpersoon hiervoor is de rector Rafael Ojeda 020-2400803 of pastor Wim Veth 020-2400802.

Catechese volwassenen

In de Onze Lieve Vrouwe Kerk bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid om de Volwassenencatechese te volgen. Hierbij bereiden de volwassene zich voor op het Doopsel, Vormsel en de H. Eucharistie.

Middels deze initiatiesacramenten zullen zij na de voorbereiding toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk en kunnen zij - eventueel met Pasen - worden gedoopt.

De cursus wordt verzorgd in overleg met de priesters.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u met hen contact opnemen op telefoonnummer 020-2400803 dhr. R. Ojeda of 020-2400802 dhr. W. Veth.

De cursus wordt over het algemeen verzorgd op dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.30 uur.

Huwelijk

De Onze lieve Vrouwe Kerk is een prachtige locatie voor een Rooms-katholieke huwelijksviering in het hart van Amsterdam. Voor een katholiek huwelijk is het nodig dat tenminste één van de partners Rooms-katholiek gedoopt is. De priesters van de kerk bereiden aanstaande echtparen graag voor op het huwelijk en organiseren hiertoe ook de cursus huwelijksvoorbereiding.

Zie verder de tips voor het trouwen (HTML, PDF).

Vlak naast de Onze Lieve Vrouwe Kerk ligt Hotel Pulitzer, een stijlvolle trouwlocatie van de Gemeente Amsterdam. Je kunt daar terecht voor het burgerlijke huwelijk om aansluitend voor de katholieke huwelijkssluiting naar de Onze Lieve Vrouwe Kerk te gaan. De glazen zaal van het naast de kerk gelegen Ontmoetingscentrum kan gereserveerd worden voor een receptie aansluitend op het kerkelijke huwelijk. Deze zaal is rechtstreeks vanuit de kerk bereikbaar.

Cursus Catholicism

We gaan van start met een nieuwe cursus! De DVD-serie van Fr. Barron biedt inspirerende momenten die verhelderend en duidelijk zijn. Op de website www.catholicism.nl vindt u meer informatie.

De data

2016

2017

31-10-2016

23-01-2017

14-11-2016

06-02-2017

28-11-2016

20-02-2017

12-12-2016

06-03-2017

 

20-03-2017

De onderwerpen zijn:

  1. Jezus, God en mens; Christus is de beloofde Messias en openbaart God Israël - Jeruzalem - Rome
  2. Het onderricht van Jezus; Een unieke manier van leven voor iedereen. Israël - Krakau - Warschau- New York - Kampala
  3. Het mysterie van God; Onuitsprekelijk, de drie-ene God. Sinaï - Istanbul - Parijs.
  4. Maria, de Moeder van God; Over de unieke rol van Maria in de heilsgeschiedenis. Efeze - Lourdes- Guadalupe.
  5. Petrus en Paulus; Het avontuurlijke missionaire leven van de eerste christenen. Efeze - Korinthe - Athene - Rome
  6. Christus en de Kerk; Het mystieke levende lichaam van de Kerk. Rome - New York - Sao Paolo - Manilla - Namugongo
  7. Liturgie en Eucharistie; Woorden, gebaren en betekenis van de Eucharistie. Parijs - Sao Paolo - Kafarnaüm
  8. De gemeenschap van de heiligen; Leven in dienst van Christus. Edith Stein - Thérèse van Lisieux - Moeder Teresa - Katharine Drexel
  9. Gebed en geestelijk leven; Gebed verandert de mens en de mensheid. New York - Avila - Toledo - Israël
  10. Het eeuwig leven; Dit leven bereidt voor op een onvoorstelbaar nieuw leven bij God. Florence - Ierland - Rome

Elke bijeenkomst start na de avondmis. Plaats: Keizersgracht 218 B

Informatie en opgave: info@olvkerk.nl