Historie

De Onze Lieve Vrouwekerk werd in opdracht van de paters Redemptoristen gebouwd als kerk bij hun klooster en op 21 november 1854 in gebruik genomen. Na veel te hebben bijgedragen aan het katholieke leven in Amsterdam, verlieten de paters Redemptoristen in 1985 de hoofdstad.

Zie ook de actuele website en de oude website van de Redemptoristen

De kerk werd verkocht aan de Syrisch Orthodoxe gemeenschap in Amsterdam. Dankzij de inspanningen van de kerkbezoekers is de kerk ook voor de rooms katholieke eredienst behouden. In de loop der jaren is een goede en duurzame samenwerking ontstaan tussen de verschillende gemeenschappen die van de Onze Lieve Vrouwekerk gebruik maken. Hiertoe behoort ook de Surinaamse rooms katholieke gemeenschap, voor wie deze kerk vanouds een thuis is. De paters Redemptoristen hadden, vanwege de missie, een bijzondere band met Suriname.

Na de verkoop van de kerk aan de Syrisch orthodoxen werden de belangen van de katholieke kerkgangers behartigd door de met dit doel opgerichte Stichting Onze Lieve Vrouwekerk. Op verzoek van deze stichting gaf de bisschop van Haarlem aan een priester van het Opus Dei de opdracht voor de pastorale zorg voor de katholieke gemeenschap van deze kerk.

Bij de reorganisatie van het katholieke pastoraat van de binnenstad van Amsterdam in juni 2001 werd voor de binnenstad de Sint Nicolaasparochie opgericht en werd de Onze Lieve Vrouwekerk aangewezen als rectorale kerk. Sindsdien staat de Stichting Onze Lieve Vrouwekerk de rector bij in zijn zorg voor de kerk en de katholieke kerkgangers.

Lees ook de bijdragen van Maurice Essers in het maandbulletin over de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk in Amsterdam.

Links: