Onze Lieve Vrouwekerk

Keizersgracht 220 (vlak bij de Westermarkt)
1016 DZ Amsterdam

Postadres: Keizersgracht 218 B, 1016 DZ Amsterdam
IBAN NL16 INGB 0000 0838 31 t.n.v. de Stichting Onze Lieve Vrouwekerk

Rector Rafael de Ojeda, 020 2400803, rector@olvkerk.nl

Pastor Surinaamse gemeenschap: Igno Osterhaus,
igno.osterhaus@telfort.nl, 020-6893818

Pastor Syrisch-Orthodoxe gemeenschap: Saliba Antonios,
saliba-antonios@live.nl, 06 48370794

Gewone H. Mis tijden - Ordinary Holy Mass times


Het is fijn als u zich kunt aanmelden via deze link om zeker te zijn dat er veilige plaats is voor iedereen.
U wordt ook verzocht om een mondkapje te gebruiken in kerk en kapel.

You are kindly requested to register your attendance online following this link for the safety of all those coming to Mass.
Please wear a face mask when moving around in the church; you can take it off while you are seated.


In deze tijd van zeer beperkt kerkbezoek zijn wij afhankelijk van uw donaties via de bank.
Als u in de gelegenheid bent om wat geld over te maken kunt u dat doen op rekening NL16 INGB 0000 0838 31 t.n.v. de Stichting Onze Lieve Vrouwekerk

We depend on your gifts by bank transfer, now that there is no collection during Mass.
Please consider a gift on bank account NL16 INGB 0000 0838 31 of Stichting Onze Lieve Vrouwekerk, Amsterdam.

Prayer to Saint Joseph

Oración a San José

Gebed tot heilige Jozef

Glorious Patriarch Saint Joseph, whose power makes the impossible possible, come to my aid in these times of anguish and difficulty. Take under your protection the serious and troubling situations that I commend to you, that they may have a happy outcome. My beloved father, all my trust is in you. Let it not be said that I invoked you in vain, and since you can do everything with Jesus and Mary, show me that your goodness is as great as your power. Amen.

Glorioso patriarca san José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y, como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.

Eervolle Patriarch sint Jozef, wiens macht het onmogelijke mogelijk maakt, kom mij te hulp in deze tijden van onrust en moeite. Neem onder uw bescherming de ernstige en zorgelijke situaties die ik u aanbeveel, dat ze een gelukkige uitkomst mogen hebben. Mijn geliefde Vader, al mijn vertrouwen is op u. Laat het niet gezegd worden dat ik u voor niets heb aangeroepen, en omdat u alles kunt doen met Jezus en Maria, laat me zien dat uw goedheid even groot is als uw macht. Amen.Geef met dit formulier uw misintentie op.
Send us your Mass intentions with this form.

Wilt u zich bij de Onze Lieve Vrouwekerk aanmelden als kerkganger?
Geef u op met dit formulier (word, PDF).

Would you like to join our community?
Please fill in this form (word, PDF).

Het actuele maandbulletin
Our monthly bulletin

Klik hier als u zich wilt aanmelden voor gratis toezending per e-mail van ons maandelijks bulletin.
Sign up to receive our monthly newsletter by email.


Zoek met Google naar trefwoord op deze site.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

web
counter