Onze Lieve Vrouwekerk

Keizersgracht 220 (vlak bij de Westermarkt)
1016 DZ Amsterdam

Postadres: Keizersgracht 218 B, 1016 DZ Amsterdam
IBAN NL16 INGB 0000 0838 31

Rector Rafael de Ojeda, 020 2400803, rector@olvkerk.nl

Missen:
Maandag - vrijdag: 12:15 en 19:30 uur
Zaterdag: 19:00 uur
Zondag: 11:15, 13:00 en 18:00 uur

Pastor Surinaamse gemeenschap: Igno Osterhaus,
igno.osterhaus@telfort.nl, 020-6893818
Pastor Syrisch-Orthodoxe gemeenschap: Saliba Antonios,
saliba-antonios@live.nl, 06 48370794Zaterdag 16 december: 19:00 uur H. Mis.
Gezongen wordt de Gregoriaanse Mis XVII
Zondag 17 december: 11:15 uur: Hoogmis
Het Sint Alphonsuskoor zingt o.a. de Messe brève van Ch. Gounod
Sunday December 17th: 18.00 Holy Mass in English

Klik hier voor meer informatie over de muziek in de liturgie


Maandag 18 december, 20.15 uur:
Kerstconcert o.l.v. Una Cintina van de volgende koren:
Cantamus, Hoofddorp
Cantate Domino, Zoeterwoude
Canticum novum, Alkmaar
Sint Alphonsuskoor, Amsterdam
The Grace Notes


Kerstmisvieringen
24 december 19.00 uur
H. Mis voor gezinnen met levende kerststal
Mass for families with Nativity Play with children, mainly in Dutch

24 december 22.00 uur (kerk 21.30 uur open)
Nachtmis - Mass of Christmas Eve
Het Sint Alphonsuskoor zingt o.a. de Messe Solennelle van C. Gounod

25 december 11.30 uur
Kerstdagmis - High Mass of Christmas Day
Het Sint Alphonsuskoor zingt o.a. de Missa Brevis in Bes van W.A. Mozart
18.00 Christmas Day Mass in English

26 december 11.15 uur
H. Stefanus, eerste martelaar

Marriage course in English
Wilt u zich bij de Onze Lieve Vrouwekerk aanmelden als kerkganger?
Geef u op met dit formulier (word, PDF).

Would you like to join our community?
Please fill in this form (word, PDF).

Het actuele maandbulletin
Our monthly bulletinKlik hier als u zich wilt aanmelden voor gratis toezending per e-mail van ons maandelijks bulletin.

web
counter