Rooster

Klik hier voor print versie (PDF) van het actuele maandbulletin.

Eucharistievieringen

Maandag t/m vrijdag
12.15 uur in de Kapel 1
19.30 uur in de Kapel 1
Zaterdag
19.00 uur in de Kerk 2
Zondag
11.15 uur in de Kerk 2
13.00 uur in de Kerk (Surinaamse gemeenschap)
18.00 uur International family Mass in de kerk (in het Engels) 2

1 Kapel: Keizersgracht 218-B
2 Kerk: Keizersgracht 220

De Hoogmis op zondag om 11.15 uur wordt opgeluisterd door het St. Alphonsuskoor.

Tijdens deze Hoogmis is er elke zondag een kindernevendienst. Voor informatie over de kindernevendienst kunt u contact opnemen met mevrouw Gerda Hoogland, mail: gerda.hoogland@live.nl, telefoon: 06 272 866 32.

 

Biechtgelegenheid: elke dag vanaf een half uur voor elke Eucharistieviering.

Na de Hoogmis is er altijd koffiedrinken in het Ontmoetingscentrum en is er gelegenheid om godsdienstige boeken of voorwerpen te kopen in de hal.

 

Eucharistische aanbidding in de kapel

De wekelijkse Aanbidding van het Allerheiligste in de kapel duurt van donderdag 11.00 t/m vrijdag 19.15 uur. Informatie bij Mw. G. Hoogland, tel. 06 27286632 of per e-mail gerda.hoogland@live.nl

Liturgische kalender

Vrijdag 31 januari
H. Johannes (Don) Bosco, gedachtenis
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Zaterdag 1 februari 19.00
Maria Lichtmis feest
H. Mis met lichtprocessie
Gregoriaanse Mis IX Credo I
Zondag 2 februari 11.15
Maria Lichtmis feest
lichtprocessie
Missa Brevis in C Dur van Ch.M. Gounod Credo IV
Holy Mass in English 18.00
Maandag 3 februari
H. Blasius, bisschop en martelaar gedachtenis
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Woensdag 5 februari
H. Agata, maagd en martelares gedachtenis
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Donderdag 6 februari
HH. Paulus Miki en gezellen martelaren gedachtenis
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Vrijdag 7 februari
1e vrijdag van de maand
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel en lof 19.30
Zaterdag 8 februari 19.00
5e zondag door het jaar
Gregoriaanse Mis XI Credo I
Zondag 9 februari 11.15
5e zondag door het jaar
Gregoriaanse Mis XI Credo I
Holy Mass in English 18.00
Maandag 10 februari
H. Scholastica, maagd gedachtenis
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Vrijdag 14 februari
HH. Cyrillus en Methodius Patronen van Europa feest
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Zaterdag 15 februari
Mariale bezinningsdag met de Pauselijke Nuntius
H. Mis in de kerk 11.00
Lof 15.15
Zaterdag 15 februari 19.00
6e zondag door het jaar
Gregoriaanse Mis XIII Credo II
Zondag 16 februari 11.15
6e zondag door het jaar
Missa Theresia - L. Refice Credo I
Holy Mass in English 18.00
Zaterdag 22 februari 19.00
7e zondag door het jaar
Gregoriaanse Mis XV Credo III
Zondag 23 februari 11.15
7e zondag door het jaar
Gregoriaanse Mis XV Credo III
Holy Mass in English 18.00
Woensdag 26 februari
Aswoensdag Vasten en onthoudingsdag
H. Mis in de kapel + askruisje 12.15
H. Mis in de kerk + askruisje 19.30
Zaterdag 29 februari
1e zondag v.d. Vasten 19.00
Gregoriaanse Mis XVIIa Credo I

Een half uur vr de H. Mis van 12.15 uur wordt in de kapel de Rozenkrans gebeden.
U kunt uw intenties in het schrift op de kleine tafel bij de ingang van de kapel noteren.

Activiteitenkalender Ontmoetingscentrum

Maandag 10 februari 20.15-22.00
Filmavond!
Info: Fred Barens 06-46593831
Vrijdag 14 februari 10.00-13.00
Bezinningsochtend voor dames
Info: Helga Ohmes 06-34146680
Maandag 17 februari 19.00-21.30
Bezinningsavond voor heren
Info: Anton Schins 06-45276930