Rooster

Maandag - Vrijdag Mis 12. 15 en 19.30 in de kapel
Zaterdag 19.00 uur Mis in de kerk
Zondag 11.15 Mis in de kapel
Zondag 18.00 uur Mis in de kerk

Klik hier voor print versie (PDF) van het actuele maandbulletin.

Liturgische kalender

Woensdag 3 juni
HH. Carolus Lwanga en gezellen, mat. gedachtenis
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Donderdag 4 juni
Onze Heer Jezus Christus, eeuwig Hogepriester
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Vrijdag 5 juni
HH. Bonifatius en gezellen, martelaren gedachtenis
1e vrijdag van de maand
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel en lof 19.30
Zaterdag 6 juni
H. Drie-Eenheid hoogfeest
H. Mis in de kerk 19.00
Zondag 7 juni
H. Drie-Eenheid hoogfeest
H. Mis in de kapel 11.15
Holy Mass in English in the church 18.00
Donderdag 11 juni
H. Barnabas, apostel gedachtenis
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Zaterdag 13 juni
Sacramentsdag hoogfeest
H. Mis in de kerk 19.00
Zondag 14 juni
Sacramentsdag hoogfeest
H. Mis in de kapel 11.15
Holy Mass in the church 18.00
Vrijdag 19 juni
H. Hart van Jezus hoogfeest
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Zaterdag 20 juni
Onbevlekt Hart van Maria gedachtenis
H. Mis in de kerk 19.00
Zondag 21 juni
12e zondag door het jaar
H. Mis in de kapel 11.15
Holy Mass in the church 18.00
Woensdag 24 juni
Geboorte H. Johannes de doper hoogfeest
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30
Vrijdag 26 juni
H. Jozefmaria Escriva, Stichter van het Opus Dei
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kerk 19.30
Zaterdag 27 juni
13e zondag door het jaar
H. Mis in de kerk 19.00
Zondag 28 juni
13e zondag door het jaar
H. Mis in de kapel 11.15
Holy Mass in the church 18.00
Maandag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen hoogfeest
H. Mis in de kapel 12.15
H. Mis in de kapel 19.30

Een half uur vr de H. Mis van 12.15 uur wordt in de kapel de Rozenkrans gebeden.
U kunt uw intenties in het schrift op de kleine tafel (ingang kapel) noteren.

Activiteitenkalender Ontmoetingscentrum

Donderdag 4, 11, 18, 25 juni
Eucharistische aanbidding Nachtaanbidding
Aanvang: 11.00 uur
Info: Gerda Hoogland 06 - 27 28 66 32
Donderdag 18 juni 17.00 uur
Gebed: 1000 Weesgegroeten
Info: Vanessa Barboza 06 - 18 68 60 29

De bezinningsochtend voor vrouwen zal online zijn
Info: Helga Ohmes 06 - 34 14 66 80
De bezinningsavond voor mannen zal online zijn
Info: Anton Schins 06 - 45 27 69 30