Tips voor het trouwen in de Onze Lieve Vrouwekerk

Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie voornemen om in de kerk te trouwen. Wij willen jullie van dienst zijn om deze tijd ter voorbereiding van het huwelijk een heel verrijkende periode te laten worden.
Om in de katholieke kerk te trouwen is het nodig dat minstens één van de toekomstige echtgenoten rooms-katholiek is of wil worden.
De periode vóór de grote dag geeft jullie de gelegenheid om op een rustige wijze in te gaan op de inhoudelijke voorbereiding van het huwelijk.
Voor andere vragen kunnen jullie contact opnemen met:

Voorbereiding

Wanneer een aantal stellen zich in eenzelfde periode aanmeldt, wordt door onze kerk een cursus huwelijksvoorbereiding georganiseerd. Meestal 4 keer per jaar.

Kerkelijke documenten

  1. Formulier ‘Verklaring voor het kerkelijk huwelijk’. Hiervoor zorgt de priester die assisteert bij de huwelijksceremonie.
  2. Recent uittreksel uit het doopregister, verkrijgbaar bij de parochie / kerk waar je gedoopt bent.
  3. Toestemming van het bisdom, nodig als één van de toekomstige echtgenoten niet katholiek is. Deze kan door een priester van onze kerk aangevraagd worden.
  4. Toestemming van de pastoor van je parochie: nodig als geen van beiden in Amsterdam-Centrum wonen.

N.B. In Nederland is het verplicht eerst burgerlijk te trouwen. Dit betekent dat jullie eerst het burgerlijk huwelijk dienen te regelen via de gemeente.

Huwelijksceremonie

De priesters van de Onze Lieve Vrouwekerk helpen graag bij de voorbereiding van de ceremonie van de huwelijkssluiting. Dit is een onderdeel van de individuele begeleiding van elke huwelijksvoorbereiding.

Het is mogelijk dat andere RK priesters of diakens assisteren bij jullie huwelijk in de Onze Lieve Vrouwekerk. Hiervoor is wel vroegtijdig overleg nodig met de rector. Geestelijken van andere denominaties (niet-RK) kunnen ook betrokken worden bij de huwelijksceremonie, met inachtneming van de in de RK-kerk geldende normen en in overleg met de rector.

Muziek en zang

Het Alphonsuskoor van de Onze Lieve Vrouwekerk is gaarne bereid te zingen bij jullie huwelijkssluiting. Het koor heeft een ruim repertoire met o.a. Mozart, Haydn en Puccini. Ook beschikt het koor over solisten voor het zingen van diverse liederen. In overleg en afhankelijk van de wensen wordt met het koor een prijs bepaald. Neem voor de muzikale omlijsting contact op met onze organist-dirigent Nicholas Papadimitrou 06 4783 7902; E-mail nikolas_papadimitriou@hotmail.com.

Beschikbaarheid van de kerk en de kapel

In overleg is elke dag mogelijk. De meest geschikte dagen en tijden zijn over het algemeen:

Ieder huwelijk kan rekenen op twee uur beschikbaarheid van kerkgebouw of kapel.

Fotograferen en video-opnames

Die zijn uiteraard mogelijk, indien men niet te opvallend te werk gaat tijdens de huwelijksceremonie.

De fotograaf wordt verzocht elegant gekleed te zijn zoals de gasten.

Passende kleding

Wij verzoeken het bruidspaar om zorg te dragen voor waardige kleding. De trouwjurk met name, dient passend te zijn in een gewijde ruimte. Ook de gasten wordt verzocht zich eerder deftig dan populair te kleden.

Kosten

Alles inbegrepen, in de kerk € 750,-. Dit is het tarief van alle binnenstadskerken. Overmaking op naam van Stichting Onze Lieve Vrouwekerk: ING-bank NL16INGB0000083831.

In de kapel, voor kleinere groepen ( rond 40 plaatsen) € 450,-. Overmaking op naam van Stichting De Oude Gracht: ING-bank NL34INGB0004378667.

Geld moet nooit een probleem zijn om in de kerk te trouwen. Vind jij dit teveel zeg het dan gerust aan de priester met wie je spreekt. Wel is het duidelijk dat je veel aandacht en tijd krijgt als je in de Onze Lieve Vrouwekerk trouwt.

Recepties in het ontmoetingscentrum De Oude Gracht.

Naast de kerk is er een ontmoetingscentrum met enkele ruimten die te huur zijn (zie www.deoudegracht.nl). Als jullie een receptie willen houden na het huwelijk is het daar mogelijk.

Reservering via telefoon 020 – 240 08 05 (maandag t/m vrijdag 10 – 14 uur), email info@deoudegracht.nl.

Bloemen

Een vrijwilliger van onze kerk zorgt voor de bloemen in overleg met het bruidspaar en hun wensen.

Parkeren opgelet!

In de binnenstad van Amsterdam is parkeren lastig. Het is goed hiermee rekening te houden. Als jullie in een boot langs de grachten naar de kerk komen is het parkeren natuurlijk geen probleem hoewel de hoogte van de kade niet geschikt is voor het aanmeren van alle boten.