Sacramenten

Liturgie

Liturgie

Eucharistieviering

De Eucharistieviering, ook wel genoemd: de viering van de Heilige Mis, is de belangrijkste viering in de katholieke kerk. Door die viering gehoorzamen wij aan de opdracht van Jezus, onze Heer, die hij aan zijn leerlingen gaf tijdens hun laatste gezamenlijke maaltijd op de avond voor zijn dood. Tijdens die maaltijd nam Jezus brood en verdeelde dat onder hen met de woorden: ‘Dit is mijn lichaam’. En toen hij ook een beker wijn met hen had gedeeld, die hij had aangeduid als: ‘Mijn bloed, vergoten voor alle mensen’, zei hij nadrukkelijk: ‘Blijf dit doen tot mijn gedachtenis’. Tijdens de viering van dit gedachtenismaal wordt Jezus’ lijden en dood present gesteld en kunnen ook wij delen in het lichaam en bloed van Jezus.

De kerk kent vele vormen waaronder dit gedachtenismaal kan worden gevierd. Op werkdagen zal dat doorgaans eenvoudiger en stiller gebeuren dan op zondagen, wanneer de hele gemeenschap samen komt tot zijn gedachtenis. Ook bij bijzondere gelegenheden, als uitvaarten of huwelijken, zal de viering een meer uitvoerig of feestelijk karakter krijgen. In de Krijtberg worden al deze vormen gepraktiseerd.

Twee delen verbonden in één viering

De Heilige Mis heeft altijd twee duidelijk onderscheiden delen. Het eerste deel is de dienst van het Woord. Via lezingen uit de Heilige Schrift blijven wij in contact met onze heilsgeschiedenis en met de ervaringen van mensen door de eeuwen heen in hun omgaan met God.

Het tweede deel is de dienst van de tafel. Hierin wordt dank gebracht aan God voor zijn goede gaven, in het bijzonder voor het zenden van Jezus, zijn Zoon. Zijn woorden en daden ijdens het laatste avondmaal worden verhaald en aanwezig gesteld, zodat allen daar deel aan kunnen hebben.

Voor meer informatie, bezoek de website van de Dionysiusparochie.

Of download op smartphone en tablet of print de deze uitleg van de heilige mis van pastor Y. de Jong van het bisdom Rotterdam.