Uitvaart

Uitvaart

Uitvaart

Als een mens geconfronteerd wordt met de kwetsbaarheid van het bestaan, door ouderdom, ziekte of door welke oorzaak ook, dan kan de behoefte aan Gods nabijheid en krachtige steun zich sterk doen voelen. Sinds de vroegste tijden kent de kerk dan ook het sacrament van de ziekenzalving. Op verzoek van de zieke zelf, of van mensen om haar/hem heen, kan de priester dan de ziekenzalving toedienen.

Door gebed, handoplegging en zalving met olie worden zonden vergeven en de kracht van de Heilige Geest meegedeeld. Dat is een intens gebeuren, troostrijk voor de ontvanger en voor allen die daarbij aanwezig zijn.

Wie thuis of in het ziekenhuis afzonderlijk dit sacrament wil ontvangen kan contact opnemen met de rector of het secretariaat.

Een van de priesters neemt dan contact op om datum en tijd van de ziekenzalving af te spreken.

Bij een kerkelijke uitvaart bevelen nabestaanden en de kerkgemeenschap de overledene aan aan Gods barmhartigheid en liefde. Mét het leven van Jezus bieden wij het gelovige leven van deze gestorven mens in de viering van de Eucharistie aan Gods vaderlijke goedheid aan. We nemen liturgisch afscheid en doen de overledene uitgeleide.

Als iemand de wens heeft, of te kennen heeft gegeven, na het overlijden vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk te worden uitgedragen, dan is het wenselijk dit vroegtijdig aan de rector te laten weten.

Na het overlijden neemt de familie of de begrafenisondernemer contact op met de pastorie om dag en tijd van de uitvaart vast te leggen.  De priester, die de uitvaart zal leiden, neemt dan contact op met de familie om de viering voor te bereiden. Dan kan worden afgesproken of de priester de overledene ook begeleidt naar het kerkhof of crematorium.