Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers

“Allen, die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen” (Handelingen 2:44)

De Onze Lieve Vrouwekerk, met de kapel en het ontmoetingscentrum, is ondenkbaar zonder onze vrijwilligers. We hebben ongeveer 70 mensen, die hun tijd, energie en toewijding gratis beschikbaar stellen ter ere Gods en om al de activiteiten van en rond deze kerk mogelijk te maken.

Vrijwilligers zijn werkzaam in de liturgie als zanger, acoliet, collectant, kerkwacht / gastvrouw / -heer of lector. Ze zorgen voor het prachtige gebouw, bijvoorbeeld met de verzorging van de bloemen en de schoonmaak van de kerk, heten bezoekers welkom en beantwoorden hun vragen en houden toezicht. Ze vormen de koffieploeg en gastvrouw /-heer op de zondagochtend in de 'glazen zaal' en betrekken ouderen en zieken bij de gemeenschap via de bezoekersgroep. Zij houden de receptie open en ook al ons drukwerk wordt door vrijwilligers vervaardigd en verzonden. Al deze werkzaamheden worden door vrouwen zowel als mannen verricht.