Koor

Anton van Dalen

Anton van Dalen 1918 - 2012

Anton van Dalen

Op 7 juni is Anton van Dalen overleden. Van 1955 tot 2004 was hij dirigent-organist van het Sint Alphonsuskoor. In de jaren 50 zongen we het repertoire zoals dat door de Sint Gregoriusvereniging was voorgeschreven: Gregoriaans, de klassieke polyfonie en de eigentijdse composities van Goller, Haller, Cuypers, Perosi en Refice. Louk Nelissen, de voorganger van Anton, had de kloof tussen klassieke polyfonie en de moderne muziek al gedicht door het instuderen van motetten van Mozart. Anton ging op de ingeslagen weg voort met missen en motetten van Haydn, Mozart en Schubert. Dank zij zijn capaciteiten als koorleider kon deze muziek in korte tijd met het jongens- en herenkoor worden ingestudeerd. Het record was 6 weken voor de Spatzenmesse van Mozart. In de jaren 60 werd het steeds moeilijker een jongenskoor in stand te houden. In 1966 verschenen de eerste dames op het koor, met wie in korte tijd het bestaande repertoire werd ingestudeerd.

Na het tweede Vaticaanse concilie werd in veel kerken de volkszang in het Nederlands ingevoerd. Zo ook in onze kerk waar eenmaal per maand een hoogmis met Nederlandse gezangen werd "gevierd". De enige die daar echt vrolijk van werd was de pastoor van de Zaaier op de Rozengracht die het bezoek in zijn kerk op die zondagen zag stijgen. De rector van de kerk keerde daarom terug van de dwalingen zijns weegs en het koor bleef dus, afgezien van een paar Nederlandse liederen, het gewone repertoire zingen dat werd uitgebreid met missen van Gounod en Puccini.

Naast de wekelijkse hoogmis heeft Anton met het Sint Alphonsuskoor in de Onze Lieve Vrouwekerk concerten gegeven bij gelegenheden als jubilea van het koor en van hemzelf. Een bijzonder concert was dat in mei 1970 ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding waarin het Requiem van Mozart en het Te Deum van Charpentier met orkest werden uitgevoerd. Anton was een tijd lang dirigent van het koor “De Stem” in Zaandam. Hij presteerde het dit socialistisch strijdliederenkoor om te vormen tot een oratoriumkoor, waarmee hij een aantal concerten heeft gegeven waaraan ook leden van het Sint Alphonsuskoor mochten deelnemen. Anton is jarenlang betrokken geweest bij het interparochieel koor dat uitvaartdiensten verzorgt in Amsterdam en omstreken.

Anton was een uitstekend organist, hij had een kleine maar trouwe schare bewonderaars die na de Hoogmis naar zijn naspel bleven luisteren. Anton was ook oecumenisch, naast “katholieke” muziek zoals van zijn leermeester Hendrik Andriessen speelde hij ook “protestantse” muziek van bijvoorbeeld Jan Zwart. Mooie herinneringen bewaar ik aan zijn concerten op Koninginnedag op het orgel van de Oude Kerk. Anton was een goede leraar. Als koorleider heeft hij met name veel jongens de liefde voor de muziek bijgebracht. Ook was hij muziekleraar op lagere scholen.

Op 12 juni was de uitvaart in de Heilige Geest kerk in Amstelveen. Leden van het Sint Alphonsuskoor en het interparochieel koor zongen o.a. de Krönungsmesse van Mozart. In de aula van het crematorium in Uithoorn werd een opname van de “Marche Funèbre et Chant Séraphique” van Guilmant gespeeld, die door Anton in onze kerk is gemaakt. Kerkgangers en koorleden die hem gekend hebben zullen hem herinneren als een begaafd en aimabel man, die velen heeft geraakt met zijn muziek.

Eindexamen op de Nederlandsche R.K. Kerkmuziekschool "Sint Caecilia"

anton getuigschrift

Let op de handtekeningen van Hendrik Andriessen, Eduard van Beinum, Wouter Paap